Top Banner Ads
TRANG CHỦ DỊCH VỤ GIỚI THIỆU KHÁCH HÀNG SEALAW GROUP LIÊN HỆ
  
Statistics
Online: 111
Visiter today: 549
Total: 3,996,002
Our Partners
Sealaw
luat su Dong Nam A
Thu no viet nam
cong chung viet nam
Hội bảo trợ tư pháp
dich vu giay phep
Trang chủ > Dịch vụ > Mẫu văn bản xử lý
Mẫu Đơn yêu cầu thi hành án
Sau khi xét xử, chúng ta cần có đơn yêu cầu thi hành bản án, quyết định có hiệu lực của Toà án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự .......................................

 

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền) ...............................................

địa chỉ: ....................................................................................................................................

Họ và tên người được thi hành án .............................................................................

địa chỉ: ...................................................................................................................................

Họ và tên người phải thi hành án ...............................................................................

địa chỉ: ...................................................................................................................................

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3. Các tài liệu kèm theo

- Bản án, Quyết định số ..................ngày  ...tháng .....năm ....... của ...................................

- Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.

- Tài liệu có liên quan khác ....................................................................................................

...................................................................................................................................................

............. ngày .... tháng  .... năm 20......

Người yêu cầu thi hành án

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)


(Source: )
[ Back ]
OTHER
Mẫu Đơn khởi kiện (4/3/2015)
THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN KINH DOANH THƯƠNG MẠI (4/3/2015)
THỦ TỤC KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ (4/3/2015)
Mẫu công văn cảnh báo và đề nghị chấm dứt hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp (27/2/2015)
Đơn kiện mẫu yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu, kiểu dáng và sáng chế (27/2/2015)
Mẫu tờ khai yêu cầu Giám định sở hữu công nghiệp (27/2/2015)
Tư vấn Online
luatsudongnama   luatsudongnama
Our Partners
VCOP phải
mau van ban
dich vu thu no
Lien doan luat su Viet nam
Debt collection
Trong tai thuong mai viet nam
ô mai ba thu
danh bạ luật sư việt nam
Hướng dẫn xử lý xâm phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng